HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

HƯỚNG DẪN ĐỌC TRUYỆN ĐỘC QUYỀN

Mọi Người Sử Dụng Nút Phóng To/Thu Nhỏ như hình dưới để đọc trên điện thoại nhé
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 51 đến 75 của 75

Chủ đề: (H+)Hẹn Nhầm Sếp Thì Phải Làm Sao - Hoàn Phiên Ngoại

 1. #51
  Chương 46: Trong mắt đều là yêu (H)

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 2. The Following 16 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 3. #52
  Chương 47: Chưa từng thay đổi (H nhẹ)

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 4. The Following 14 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 5. #53
  Chương 48 (H): Y dạng họa hồ lô*

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 6. The Following 12 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 7. #54
  Chương 49: Là gió cũng là cát.

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 8. The Following 10 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 9. #55
  Chương 50: Không phải vào lúc này

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 10. The Following 10 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 11. #56
  Chương 51: Một vật khắc một vật

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 12. The Following 7 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 13. #57
  Chương 51: Một vật khắc một vật

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 14. The Following 4 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 15. #58
  Chương 52: Tự cho là lãng mạn.

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 16. The Following 8 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 17. #59
  Chương 53: Bốn năm đại học.

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 18. The Following 8 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 19. #60
  Chương 54: Nếu có thể lớn mạnh hơn

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 20. The Following 8 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 21. #61
  Chương 55: Cái giá khi chọn lựa.

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 22. The Following 7 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 23. #62
  Chương 56: Sống cho thật tốt

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 24. The Following 7 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 25. #63
  Chương 57: Hoàn chính văn

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 26. The Following 8 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 27. #64
  Chương 58: Lời cuối truyện

  Mời Đọc (Click Here) :


  P/S: Còn cỡ 12 chương ngoại truyện nhé mọi người. 1 ngày 1 chương nha
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 28. The Following 8 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 29. #65
  Chương 59: Người bình thường khi yêu sẽ như thế nào?

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 30. The Following 9 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 31. #66
  Chương 60: Tây Trang và Đồng Phục (H+++)

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 32. The Following 11 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 33. #67
  Chương 61: Tây Trang Và Đồng Phục H (Hạ) (H+++)

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 34. The Following 11 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 35. #68
  Chương 62:
  Ngoại truyện 3: Người còn đáng sợ hơn ma

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 36. The Following 8 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 37. #69
  Chương 63:
  Ngoại truyện 3: Người Còn Đáng Sợ Hơn Ma (2)

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 38. The Following 9 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 39. #70
  Chương 64:
  Ngoại truyện 3: Người Còn Đáng Sợ Hơn Ma (3)

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 40. The Following 7 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 41. #71
  Chương 65:
  Ngoại truyện 3: Người Còn Đáng Sợ Hơn Ma (3)

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 42. The Following 8 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 43. #72
  Chương 66: Ngoại truyện 3: Người Còn Đáng Sợ Hơn Cả Ma (5)

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 44. The Following 6 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 45. #73
  Chương 67: Ngoại truyện 3: Người Còn Đáng Sợ Hơn Cả Ma (6)

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 46. The Following 8 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 47. #74
  Chương 68: Ngoại truyện 3: Người Còn Đáng Sợ Hơn Cả Ma (7)

  Mời Đọc (Click Here) :
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 48. The Following 8 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


 49. #75
  Chương 69: Ngoại truyện 3: Người Còn Đáng Sợ Hơn Cả Ma (H)

  P/S: Chương này là chính thức hoàn truyện rồi. Dù truyện có hơi ngắn nhưng cũng là một truyện khá nhẹ nhàng, dễ thương. Cám ơn các bạn đã theo dõi.
  Mời Đọc (Click Here) :
  Sửa lần cuối bởi Bách Gia Trang's Team; 06-13-22 lúc 03:35 PM.
  DONATE TRỞ THÀNH VIP MEMBER ĐỂ ỦNG HỘ BÁCH GIA TRANG'S TEAM NHÉ MỌI NGƯỜI


  MỌI NGƯỜI CLICK THÊM NÚT THANK ỦNG HỘ TINH THẦN EDITOR CỦA BÁCH GIA TRANG NHA
  Bách Gia Trang's Team Tài sản


 50. The Following 7 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •