Văn án:
Gừng đơn giản người mấy năm, một ngày coi mắt động tâm, kết quả phát hiện lại manh vừa mềm người yêu lại có hai độ rộng lỗ.
Gặp gừng giản trước quan hành: ) a, các ngươi cũng không ai nếu muốn thoát đi ta lòng bàn tay, ta phải thật tốt rua làm các ngươi
Gặp gừng giản sau quan hành: ( anh, toàn thế giới ta đáng thương nhất, mỗi một người cũng muốn khi dễ ta, ta cần giản giản ôm một cái ô ô ô, toàn thế giới mơ ước giản giản người đều phải chết
Lớn tuổi hơn còn dư lại nam coi mắt tương đến yêu nũng nịu trăm năm lão quỷ, còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là cưng chìu bái!
Nội dung nhãn: Kinh khủng hào môn thế gia tình hữu độc chung điềm văn
Tìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Quan hành, gừng giản ┃ nhân vật phụ: ┃ khác:

Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 4 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY