Tình hình là vừa xem xong show tống nghệ chị đại của đài Xoài, lậm đôi Trương Vũ Kỳ x Lý Tư Đan Ny (Kỳ Thú Đản) , nên muốn tìm vài quyển BH giới giải trí đọc cho đỡ nghiền
Tiêu chí truyện mình muốn:
- 1x1, HE, giới giải trí
- Hạ niên soái khí công, nghĩa khí thẳng thắn thụ (công thụ lật lại cũng được )

Ai đi qua xin để lại dấu chân, ai biết xin phóng bàn phím cho biết. Đa tạ chúng tỷ muội!