Văn án:
Hạ thị Tiểu công chúa mất vào tay giặc tiểu thế giới.
Hạ tụ tập đoàn nói chỉ muốn thành công mang Tiểu công chúa linh hồn mảnh vụn ra tới một lần, có công lao mỗi người đều có mười triệu.
La vải: Ba yên tâm, tiền ở đâu ta ở đâu.
La vải: Ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi.
. . . . .
Nội dung nhãn: Khoa huyễn tình hữu độc chung mau xuyên
Tìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: La vải, hạ vui mừng ┃ nhân vật phụ: Ngụy bồ, hạ lạc ┃ khác: Mau xuyên

Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 4 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY