Văn án:
Ôn nhu phải có, nhưng không thỏa hiệp. Tại an tĩnh trung, không hoảng hốt không vội vàng đi về trước.
Tìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Ninh quả vi, trình án, phản lão hoàn minh bay ┃ nhân vật phụ: Hứa ấu nham, lý duy ┃ khác:

Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 4 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY