Tuyển cộng tác viên truyện tranh PHI LỢI NHUẬN, không biết sẽ hướng dẫn, chủ yếu là làm chung cho vui thôi. Mình chỉ tuyển typesetter (chèn chữ), vì mình biết các bạn rất làm biếng và ai cũng có đời sống riêng tư, mà redraw rất mệt và tốn thời gian =( , công việc của typeset nhẹ nhàng hơn nhiều.

I. Lợi ích khi hợp tác:

1. Có app Photoshop 2018 free, không mất tiền.
2. Vì mình sẽ hướng dẫn nên sau khi hợp tác, bạn sẽ biết sử dụng Ps căn bản (ví dụ: xóa phông, chèn chữ, chỉnh hiệu ứng...)
3. Vui =]]]


II. Điều kiện để hợp tác:

1. Một tuần làm được ít nhất 2 chương (để đuổi kịp tiến độ của tác giả, trừ khi tuần đó mình không gửi chương mới)
2. System type ít nhất phải 64-bit
3. Yêu quý mình :>