Vừa xem lại ĐPBB phong vân tái khởi đến đoạn Lâm Thanh Hà trong vai ĐPBB cùng Vương Tổ Hiền vai Tuyết Thiên Tầm làm ra loại chuyện thân mật nên cao hứng muốn tìm truyện về 2 nhân vật này để đọc