Cái truyện gì mà Câu chuyện ngàn năm về sói và hồ ly. Ô chu choa sao cái truyện đó thấy bộ nào ngược là né nhưng lâu lâu vẫn bị vài bộ. Trái tim yếu đuối của tui chỉ thích sủng, nhẹ, hài