Từ 01/05/2019, BQT Bách Gia Trang đã đầu tư để mướn người xây dựng hệ thống Set VIP mem mới cho forum BGT. Trước đây tụi mình quản lý danh sách VIP mem và ngày hết hạn thông qua file excel nên có thể có sai sót
Thông qua hệ thống này, BQT có thể set được thời điểm chính xác các bạn thành viên trở thành VIP trong thời hạn nhất định. Và hệ thống sẽ tự động set nick.

Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ BGT.