Thông Báo Về Việc Reset Các Topic Thảo Luận


Để tiết kiệm nguồn dung lượng vốn có hạn cho diễn đàn, BQT quyết định các topic mang tính chất thảo luận chung chung khi đạt 5 trang sẽ bị xóa đi. Riêng các topic thảo luận truyện vẫn được giữ lại. Mong các bạn thông cảm nhé.