1. Các bạn có thể đăng các thể loại như: KỊCH TRUYỀN THANH, PHIM ẢNH, HÌNH ẢNH về chủ đề GIRL LOVE ở khu vực này.

2. Các chủ đề khác có thể post vào GÓC THƯ GIÃN.