Wow, không ngờ có topic về Gái luôn, mừng quá trời.

Giờ lục lại mấy show cũ của mấy chị mà coi: Intimate Note, Running man, Weekly Idol, Girls go to school, Horror movie factory, etc