"Thất Túy?" Hi Ngõa nở nụ cười, "Thật tốt, trước khi chết còn có thể gặp lại nàng.... Thất Túy.... thế giới này có Thất Túy.... nó tốt đẹp như vậy, ta sao lại cam lòng hủy diệt.... sao lại cam lòng được....."


- Trích Giáng Đầu (chương 156) - truyện đăng tại www.bachgiatrang.com