Mình mới thêm 2 bbcode cho forum bao gồm

Bbcode Canh Trái:

[limit=500]Nội dung cần canh, có thể là ảnh[/limit]
Các bạn tuỳ chỉnh phần số liệu nhé, sẽ thành:

Nội dung cần canh, có thể là ảnh


Bbcode Canh Phải:

[limitr=500]Nội dung cần canh, có thể là ảnh[/limitr]
Các bạn tuỳ chỉnh phần số liệu nhé, sẽ thành:

Nội dung cần canh, có thể là ảnh