Mình đang tập tành edit bộ Chủ nhà ơi, cúp nước rồi ( Link truyện đã được spoiled, mời đọc thử: http://www.bachgiatrang.com/showthread.php?t=4094). Vì là lần đầu nên sẽ có nhiều cái không biết, bạn...