Đây là những chương mình đã tham gia beta:
-Tên truyện đã beta: Điện hạ, ngài đừng nháo.
-Số chương đã beta: 39, 40, 43, 44, 48, 49, 51, 53, 58, 62, 64.
Cảm ơn ad ạ.