Xin chào ạ e là thành viên mới do không biết tìm truyện thế nào lên e nhờ trợ giúp với ạ. E muốn tìm truyện Tổng tài cùng nàng ôn nhu tổng giám. Nếu có cho e xin link đọc luôn với ạ. E xin cảm ơn