Đọc truyện bách hợp cũng không phải nói là nhiều nhưng đang cần cái mới lạ và hài hước mở rộng đầu óc lúc nào cũng H không thì cũng không hay