Cám ơn Go Snow! :pretty::pretty::pretty::pretty::pretty:

Bạn làm ơn cho mình xin list tên truyện dc không? List tên truyện toàn tiếng trung! Cảm ơn bạn rất nhìu :tangqua::tangqua::tangqua: