Mình thấy cái truyện nè đã được edit hoàn lun rồi đó