Bộ ta là đặc công ngươi là nữ vương ý ^^ cũng dễ thương :D