Mấy truyện này toàn thực văn nghiệt ngã tớ không dám đọc luôn :(( sao cuộc đời không như tiểu thuyết :((