Cảm ơn GN nhiều, bận vậy mà vẫn nhớ up truyện cho bọn này xem :chodoi::push-up-onion-head-