Ám Thị
Âm dương luật sư (Có cảnh sát với luật sư cơ mà cái này là trinh thám huyền nhuyễn thì phải =)) )