Một bộ khác bao hài của Diệp Sáp, đọc mà cười không nhặt được mồm, người thì yêu đến mức nhẫn nhịn, người thì chả biết gì cả lại còn sợ đối phương :hutthuoc2: