Hồ Linh Tiêu (Mỵ Khuynh Thiên Hạ)
Tấn Ngưng (VCTLQC)
Tiêu Ảnh Nguyệt (Điếm Tiểu Nhị)

:traitim: Các vị mỹ nữ khuynh sắc khuynh thành, tài mạo song toàn rất dễ nhớ tên, đặc biệt là Tiêu Ảnh Nguyệt...