Có phải các weibo trên các tác giả đều là nữ phải không bạn? :covu: Cảm ơn bạn đã share mặc dù không biết tiếng trung nhưng vẫn phải vào xem mới được.