Cảm ơn bạn ziney7612 nha. Mình đang bí mà lại tìm được bài hướng dẫn của bạn. Bây giờ mình có thể post bài tốt hơn rồi:handsome: