Giới thiệu bộ " Thiên Phá Tinh Không " cho những ai muốn đọc thể loại : Xuyên không. tu chân, huyền huyễn, dị giới, đánh quái thăng cấp
Như tiêu đề thì bộ này là tự viết nên hiện tại vẫn đang trong...