kk đọc tới khúc này mà ngồi cười bò :)))) VMK ko hề hay biết phòng của mình toàn là đồ của DVC tặng cho đến khi bị đòi lại hahahaha.