- Đội ngũ muốn tham gia: BHG's Editor
- Tên gọi: khnhvu
- Tên truyện muốn edit: nữ vương bức hôn
- Thể loại truyện muốn edit: Xuyên không, nữ giả nam, hiện đại
- E-mail: conha0203@gmail.com
-...