Đã đọc xong bộ này thấy đủ vui đủ hay và ý nghĩa, cái gì chấp niệm quá cũng đều không tốt. Tình duyên của Tiểu Trư và Ngọc bội đã định ước từ lâu. Đọc đến cuối mới hiểu hết. Nên ai đọc xin kiên trì...