Bạn đọc thử “Chính là tiểu bạch kiểm” xem sao, Bằng Y Uý Ngã viết truyện là hay rồi :)