Mới đọc bộ quận chúa muốn sủng thê của liễm chu. Tớ thấy hay, ngọt, K có cẩu huyết lại khá hài. Tuy cái tựa là quận chúa sủng nhưng quận chúa toàn bị ngự tỷ ăn gắt gao, chỉ có cp sư phụ và chưởng...