Đọc ái thượng nữ lão sư đi, yêu đơn phương,gia đình ngăn cản cắt cổ tay tự tử