Mỗi người trong cs đều có những mối tình , nhưng điều đau khổ nhất chính là dù biết có 1 loại tình yêu không nên yêu nhưng chúng ta vẫn cứ đâm đầu vào đó là yêu đơn phương . Sau đây tôi sẽ kể mọi...