Tên Truyện: Mẫu hậu, theo ta đi
Link: http://www.bachhopgia.com/showthread.php?t=592
Nội dung: A
Sở Trạm, nhị hoàng tử, từ nhỏ đã biết cách thu người, cố gắng sinh tồn trong hoàng cung. Trong 1...