Mình chỉ mới edit cũng chỉ kiểu thích thì làm, nên tự gọi editor thì cũng thấy hơi xấu hổ :macco:

- Tên gọi: Han Jin
- Tên truyện bạn đã từng edit : không có đã từng, đang thì có 1 bộ: Xuân Như...