Đối thoại giữa Ad và byunsweet

2 Tin nhắn khách

  1. Hi ad, mình ghi nhận nha.

    Cám ơn bạn nhé!

    Byunsweet
  2. Hi bạn, mình đã set nick VIP cho bạn đến ngày 17/11/2020 rồi nhé ^^
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 2 của 2