Đối thoại giữa Ad và Thắm

4 Tin nhắn khách

  1. Cảm ơn ad
  2. À mình chưa nhận được nhưng mình cứ set cho bạn nhé. Khi nào nhận được mình báo. Có thể bạn chuyển từ ngân hàng khác nên nó lâu đến
  3. Mình chuyển vào tài khoản đông á bank ạ
  4. Hi bạn. Mình thấy bạn có điền form mà mình chưa nhận được tiền của bạn chuyển ạ. Bạn có thể cho mình hỏi bạn chuyển tiền vào tài khoản nào ạ.
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 4 của 4