Đối thoại giữa Ad và jung184

2 Tin nhắn khách

  1. Mình set cho bạn rồi nhé. Cám ơn bạn
  2. Hi Ad, hôm nay mình có chuyển khoản qua vcb. Ad check giúp mình nhé
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 2 của 2