Đối thoại giữa S3KO0713 và Khúc Bạch Thần Quân

3 Tin nhắn khách

  1. Cảm ơn aaa, đã lâu như vậy mới trả lời bạn, xin lỗi vì mình ít kiểm tra những này lắm :< Không trách mình chứ?!
  2. Chào mừng trở lại XD
  3. Chào mừng trở lại XD
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 3 của 3