Đối thoại giữa Ad và Spyvn

2 Tin nhắn khách

  1. Mình set cho bạn rồi nhé
  2. Mình mới chuyển khoản. Ad kiểm tra giúp mình nhé cảm ơn bạn
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 2 của 2