Đối thoại giữa gru2110 và thuyhoung

3 Tin nhắn khách

  1. đã đọc được rồi bạn ơi, thanks bạn rất nhiều
  2. khóc 1 dòng sông
  3. mình ấn thanks và là thành viên mà k vào xem được Au ơi
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 3 của 3