PDA

Xem bản đầy đủ : [PIC] ChibiTamie
01-07-15, 09:07 AM
http://i.imgur.com/fsJr09t.jpg
http://i.imgur.com/xmDdp1z.jpg
http://i.imgur.com/49kXOWN.jpg
http://i.imgur.com/5giJZdx.jpg
http://i.imgur.com/XFlBqor.jpg
http://i.imgur.com/JmS2XE9.jpg
http://i.imgur.com/E3ZBCHZ.jpg
http://i.imgur.com/4S7WUT8.jpg
http://i.imgur.com/ncgotOP.jpg
http://i.imgur.com/CF1U9Ar.jpg

Tamie
01-07-15, 09:08 AM
http://i.imgur.com/l4C6XDb.jpg
http://i.imgur.com/PKn0M2E.jpg
http://i.imgur.com/CwZIaFC.jpg
http://i.imgur.com/VXl2BI2.jpg
http://i.imgur.com/Q2ty0Jq.jpg
http://i.imgur.com/VIKH1dE.jpg
http://i.imgur.com/IT3cveI.jpg
http://i.imgur.com/FPASOvE.jpg
http://i.imgur.com/B11XoxZ.jpg
http://i.imgur.com/aV8Y17i.jpg

Tamie
01-07-15, 09:10 AM
http://i.imgur.com/on8xngF.jpg
http://i.imgur.com/ehFSgUL.jpg
http://i.imgur.com/HXcl1d5.jpg
http://i.imgur.com/zfdXAVK.jpg
http://i.imgur.com/MBQYXAt.jpg
http://i.imgur.com/VEZ4jn3.jpg
http://i.imgur.com/nfUlQXw.jpg
http://i.imgur.com/CWdC6zk.jpg
http://i.imgur.com/AJ7vpz1.jpg
http://i.imgur.com/NytGrqN.jpg

Tamie
01-07-15, 09:11 AM
http://i.imgur.com/dl5p71n.jpg
http://i.imgur.com/PYsuCEq.jpg
http://i.imgur.com/3itSY2n.jpg
http://i.imgur.com/ON962TC.jpg
http://i.imgur.com/e1dVxwW.jpg
http://i.imgur.com/9i2RB5N.jpg
http://i.imgur.com/sQZFPql.jpg
http://i.imgur.com/FELnCpp.jpg
http://i.imgur.com/jB8O7fL.jpg
http://i.imgur.com/YMkZG9Z.jpg

Tamie
01-07-15, 09:11 AM
http://i.imgur.com/96ZPCaz.jpg
http://i.imgur.com/8ZbIfNl.jpg
http://i.imgur.com/KszEryO.jpg
http://i.imgur.com/VJtdQST.jpg
http://i.imgur.com/kWLhOSH.jpg
http://i.imgur.com/sI3mKJS.jpg
http://i.imgur.com/D940E3b.jpg
http://i.imgur.com/kFFOSHr.jpg
http://i.imgur.com/We7MNBm.jpg
http://i.imgur.com/RAppRNR.jpg

Tamie
01-07-15, 09:12 AM
http://i.imgur.com/dqFJeuD.jpg
http://i.imgur.com/67bnJ5D.jpg
http://i.imgur.com/irzh7Et.jpg
http://i.imgur.com/nHOEn6S.jpg
http://i.imgur.com/qioyWiG.jpg
http://i.imgur.com/luLwuoR.jpg
http://i.imgur.com/8UCGam1.jpg
http://i.imgur.com/Bm84QEA.jpg
http://i.imgur.com/riF4qBi.jpg
http://i.imgur.com/AecT2ga.jpg

Tamie
01-07-15, 09:13 AM
http://i.imgur.com/FX49lFk.jpg
http://i.imgur.com/ryeo1O6.jpg
http://i.imgur.com/EXUi7YF.jpg
http://i.imgur.com/XFi01E6.jpg
http://i.imgur.com/tb4apWi.jpg
http://i.imgur.com/hcgyTOX.jpg
http://i.imgur.com/CHeyE7Q.jpg
http://i.imgur.com/FjCRwqe.jpg
http://i.imgur.com/KyEJqmp.jpg
http://i.imgur.com/Yej7b4h.jpg

Tamie
01-07-15, 09:15 AM
http://i.imgur.com/tLxWcv7.jpg
http://i.imgur.com/4nQ8NWj.jpg
http://i.imgur.com/mYR7hxt.jpg
http://i.imgur.com/ouMVLDb.jpg
http://i.imgur.com/vqMR40Z.jpg
http://i.imgur.com/JsDaHnl.jpg
http://i.imgur.com/ALHHUy5.jpg
http://i.imgur.com/743W7WF.jpg
http://i.imgur.com/LQbTvgO.jpg
http://i.imgur.com/sj8UZEH.jpg

ziney7612
05-27-16, 07:38 AM
Chibi nhìn dễ thương vậy, ko biết bạn sưu tầm ở đâu nhỉ? có thể cho mình link được không? Thanks bạn nhiều nè

lezzi
12-15-17, 04:27 PM
Woa, nhiều hình dễ thương quá... bữa trước cứ đi tìm mãi mà phải down từng tấm rõ khó khăn, giờ tìm được topic của bạn rồi. Cảm ơn nhiều nhé, gửi ngàn like :tangqua:

Ueikhnirt
12-26-17, 01:53 PM
Ô cảm ơn đại tỷ :3 thấy cưng quá hà <3 *ư ư* cho em xin hết về làm hình nền điện thoại nha :pretty: cưng quá sức tưởng tượng nổi :traitim:

Stacy
11-18-18, 04:38 PM
Dễ thương ghê, thanks bạn đã chia sẻ :traitim:

haru.s.kamin
08-17-20, 04:12 PM
Cảm ơn các b đã chia sẻ nha