PDA

Xem bản đầy đủ : [Javascript] Tự dộng unhide, thanks post khi đọc truyện trên BGTflowers
05-06-19, 05:58 PM
Do truyện trên BGT thường để hide hoặc thanks, thanks xong lại phải F5, nên viết đoạn script để đỡ phải click nhiều, chỉ cần load trang là đọc được.

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

Với các bài yêu cầu post cao mà acc ko đủ bài sẽ có cảnh báo
Để sử dụng cần cài addon greasemonkey trên firefox hoặc tampermonkey trên chrome