PDA

Xem bản đầy đủ : [PIC] Mỹ nhân hiện đạiTamie
01-07-15, 07:13 AM
http://i.imgur.com/NkAaPNB.jpg
http://i.imgur.com/FsNlmN9.jpg
http://i.imgur.com/NZzmYeC.jpg
http://i.imgur.com/IMid57h.jpg
http://i.imgur.com/vjTfN2L.jpg
http://i.imgur.com/nW53eld.jpg
http://i.imgur.com/ITb3bx4.jpg
http://i.imgur.com/A3krhDy.jpg
http://i.imgur.com/ntVrIaz.jpg
http://i.imgur.com/oot8L9i.jpg

Tamie
01-07-15, 07:13 AM
http://i.imgur.com/sCNzCLq.jpg
http://i.imgur.com/ZSvzL2y.jpg
http://i.imgur.com/t0KQsoQ.jpg
http://i.imgur.com/67Qz8R3.jpg
http://i.imgur.com/WpmZYhy.jpg
http://i.imgur.com/5HxNVWZ.jpg
http://i.imgur.com/GZoaXlc.jpg
http://i.imgur.com/eJcSp8i.jpg
http://i.imgur.com/iXhquiW.jpg
http://i.imgur.com/ELd2ptL.jpg

Tamie
01-07-15, 07:14 AM
http://i.imgur.com/WbAGEsa.jpg
http://i.imgur.com/uCCYv7G.jpg
http://i.imgur.com/8RWN0bx.jpg
http://i.imgur.com/e7F1R8f.jpg
http://i.imgur.com/2EAETHl.jpg
http://i.imgur.com/QmsEOuj.jpg
http://i.imgur.com/NOed1UB.jpg
http://i.imgur.com/V6orsd4.jpg
http://i.imgur.com/zK9hUer.jpg
http://i.imgur.com/EYEcafx.jpg

Tamie
01-07-15, 07:14 AM
http://i.imgur.com/nDCU9Kk.jpg
http://i.imgur.com/B7AktCM.jpg
http://i.imgur.com/jNe6KSc.jpg
http://i.imgur.com/EH4Rm0x.jpg
http://i.imgur.com/5M2gFwD.jpg
http://i.imgur.com/hdskK1g.jpg
http://i.imgur.com/JtTpIlc.jpg
http://i.imgur.com/GUguUjR.jpg
http://i.imgur.com/zVECott.jpg
http://i.imgur.com/4WLV6Fm.jpg

Tamie
01-07-15, 07:15 AM
http://i.imgur.com/FD40Ams.jpg
http://i.imgur.com/YqThGTf.jpg
http://i.imgur.com/MNHKDqO.jpg
http://i.imgur.com/QNrIyWZ.jpg
http://i.imgur.com/ECcRzw7.jpg
http://i.imgur.com/0k7vUIZ.jpg
http://i.imgur.com/SJmBKBn.jpg
http://i.imgur.com/Xr9zYvq.jpg
http://i.imgur.com/W3zg46X.jpg
http://i.imgur.com/26AmK8G.jpg

Tamie
01-07-15, 07:15 AM
http://i.imgur.com/shneWKh.jpg
http://i.imgur.com/nIdOg1L.jpg
http://i.imgur.com/IxKwtkl.jpg
http://i.imgur.com/2RuogOc.jpg
http://i.imgur.com/8eUZ36h.jpg
http://i.imgur.com/Sjop2BD.jpg
http://i.imgur.com/9mR1CvB.jpg
http://i.imgur.com/7yDmREI.jpg
http://i.imgur.com/S6jXYEM.jpg
http://i.imgur.com/xJeYYgP.jpg

Tamie
01-07-15, 07:16 AM
http://i.imgur.com/TrMl0Mo.jpg
http://i.imgur.com/A4jBUby.jpg
http://i.imgur.com/DEnXatN.jpg
http://i.imgur.com/ZbJehlo.jpg
http://i.imgur.com/Y8998CA.jpg
http://i.imgur.com/dNKnoCG.jpg
http://i.imgur.com/Hqlc6Ow.jpg
http://i.imgur.com/w2N7doh.jpg
http://i.imgur.com/5aDOmax.jpg
http://i.imgur.com/PGsqH61.jpg

Tamie
01-07-15, 07:17 AM
http://i.imgur.com/2Iay8R9.jpg
http://i.imgur.com/8Jz9T6g.jpg
http://i.imgur.com/CZPaHDY.jpg
http://i.imgur.com/8XHsoaA.jpg
http://i.imgur.com/3rrzVz2.jpg
http://i.imgur.com/I53hbxB.jpg
http://i.imgur.com/ykhdLUC.jpg
http://i.imgur.com/xzn2ccS.jpg
http://i.imgur.com/pLbdVit.jpg
http://i.imgur.com/7HMAnW6.jpg

Tamie
01-07-15, 07:18 AM
http://i.imgur.com/83wXErR.jpg
http://i.imgur.com/D6oSblJ.jpg
http://i.imgur.com/fbh95Tv.jpg
http://i.imgur.com/kWGflir.jpg
http://i.imgur.com/q6Gj7P8.jpg
http://i.imgur.com/wKSa9kD.jpg
http://i.imgur.com/XNn4eSE.jpg
http://i.imgur.com/idXUjpY.jpg
http://i.imgur.com/ToDRvCm.jpg
http://i.imgur.com/EUC2A7N.jpg

Tamie
01-07-15, 07:19 AM
http://i.imgur.com/MdHpkoO.jpg
http://i.imgur.com/RGaTvw3.jpg
http://i.imgur.com/T6arqVu.jpg
http://i.imgur.com/RUdmYdJ.jpg
http://i.imgur.com/1SASgXV.jpg
http://i.imgur.com/WufHARH.jpg
http://i.imgur.com/nNIqUVh.jpg
http://i.imgur.com/eigGPDC.jpg
http://i.imgur.com/kWDHo98.jpg
http://i.imgur.com/5E0Ql18.jpg

Tamie
01-07-15, 07:19 AM
http://i.imgur.com/GLMCKUy.jpg
http://i.imgur.com/fwNSS7q.jpg
http://i.imgur.com/MMxNEQT.jpg
http://i.imgur.com/dYVUGjN.jpg
http://i.imgur.com/z6NDo3j.jpg
http://i.imgur.com/iNrWeTv.jpg
http://i.imgur.com/5t8O4r2.jpg
http://i.imgur.com/Uqbev90.jpg
http://i.imgur.com/FAqXS6V.jpg
http://i.imgur.com/EJSNNqn.jpg

Tamie
01-07-15, 07:23 AM
http://i.imgur.com/kCNoOvC.jpg
http://i.imgur.com/PWLb0Fe.jpg
http://i.imgur.com/CtDFUAJ.jpg
http://i.imgur.com/Lct3ChK.jpg
http://i.imgur.com/Szgb5V9.jpg
http://i.imgur.com/zutV80y.jpg
http://i.imgur.com/6H0p8Qt.jpg
http://i.imgur.com/F8YAf4h.jpg
http://i.imgur.com/LhhLqDw.jpg
http://i.imgur.com/bn1l910.jpg

Tamie
01-07-15, 07:24 AM
http://i.imgur.com/FetOUNB.jpg
http://i.imgur.com/r9rOptL.jpg
http://i.imgur.com/A6fbNOz.jpg
http://i.imgur.com/91qP17z.jpg
http://i.imgur.com/o0zio2w.jpg
http://i.imgur.com/WrFVmt8.jpg
http://i.imgur.com/SSaPA0Q.jpg
http://i.imgur.com/2lPMCvd.jpg
http://i.imgur.com/k6gdHCn.jpg
http://i.imgur.com/BUnTztM.jpg

Tamie
01-07-15, 07:25 AM
http://i.imgur.com/vXRfknb.jpg
http://i.imgur.com/gpQxTY5.jpg
http://i.imgur.com/9pT9E0X.jpg
http://i.imgur.com/TgEurba.jpg
http://i.imgur.com/83RYVDW.jpg
http://i.imgur.com/Ae8cfLK.jpg
http://i.imgur.com/89JFumI.jpg
http://i.imgur.com/8vPRG45.jpg
http://i.imgur.com/QTgUQJB.jpg
http://i.imgur.com/THkYBkd.jpg

Tamie
01-07-15, 07:25 AM
http://i.imgur.com/D3KuX3F.jpg
http://i.imgur.com/f1cLNAG.jpg
http://i.imgur.com/RQoQNF7.jpg
http://i.imgur.com/NMOhxUW.jpg
http://i.imgur.com/TIegazN.jpg
http://i.imgur.com/BpOLhXx.jpg
http://i.imgur.com/2dGCSeR.jpg
http://i.imgur.com/wBqPMRM.jpg
http://i.imgur.com/VOSkAsI.jpg

superbear
02-03-15, 10:02 AM
Những ảnh này đều rất đẹp, nhưng mình đang đọc một truyện mà muốn tìm ảnh đại diện cho 2 nhân vật chính, cảm giác vẫn chưa tìm được ảnh ưng ý, không biết bạn có thể post thêm không?

Tamie
02-08-15, 01:17 AM
Những ảnh này đều rất đẹp, nhưng mình đang đọc một truyện mà muốn tìm ảnh đại diện cho 2 nhân vật chính, cảm giác vẫn chưa tìm được ảnh ưng ý, không biết bạn có thể post thêm không?

để mình cho bạn cái link, trong đây có nhiều hình lắm LINK (http://www.wallcoo.net/paint/Cover_Painting_Wallpaper.htm)

moon_92
02-08-15, 04:44 AM
Bạn có thể post mấy hình mà có 2 nhân vật nữ trong 1 bức được không, mình đang kiếm hình để làm ebook xem cho đẹp
:thienthan:

Tamie
04-04-15, 01:15 AM
Bạn có thể post mấy hình mà có 2 nhân vật nữ trong 1 bức được không, mình đang kiếm hình để làm ebook xem cho đẹp
:thienthan:

thể loại này hơi hiếm, muốn dễ thì kiếm 2 ảnh rồi dùng pts ghép chung vào nhưng khổ cái mình không biết xài pts :tatoi:

ziney7612
05-27-16, 07:36 AM
woa toàn mỹ nhân đẹp ko ta ơi....chắc chớt sớm quá :traitim::traitim::traitim:

Kokolax
09-11-17, 01:25 AM
Wow đẹp quá, thank bạn đã post. Mình khoái vẻ đẹp hiện đại hơn cổ đại.

MadPuff
09-11-17, 10:08 AM
Mình xem hết hình trong cái Link luôn rồi nhưng vẫn cảm thấy không tưởng tượng ra được chính xác khuôn mặt các nhân vật trong BH. Phải công nhận là nhân vật trong truyện ai cũng đẹp đến không tưởng.

yeunguyet
09-12-17, 08:18 AM
Đẹp tuyệt, cảm ơn bạn đã chia sẻ

jjun
04-17-19, 09:55 AM
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56622493_317876615543975_7484981184825393152_n.jpg ?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkYLVFSB4ZR32HIlTUulBFK33SwbEscf_T6b42w0je tI9xWtcCct7YrcSqw4CVsnjg&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=0d9422254c0459901d8ab29dd49cda42&oe=5D45D2EF
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56830078_318691288795841_7113637281621082112_n.jpg ?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnurAy-BdmKaqLTVweaGhuuhYCSyzm3Dxj1-TkAlfqscfnaIgJNdfSYc1EQcrAyFEg&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=73b7251d32431c25e4eca68ef4e52727&oe=5D2F0F36
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/57227747_319920058672964_4747370606607990784_n.jpg ?_nc_cat=110&_nc_oc=AQm7JS982yTyb8LYq38pnahm-kZOAGK2kLIv7VT8jxI54tGnIBtrkRnXVcGBjpq9VB0&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=32037c6b976ef125ed6484ea408fa310&oe=5D35E733
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/57486187_320786798586290_7358658345449816064_n.jpg ?_nc_cat=111&_nc_oc=AQk11Ah-RBE9z8TIdom2bd_Ml7n1Fj9xe3WD5Rjj2VfOP3E76CQ1TWixCA zaZALxS-s&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=3776985a2d83982c9b8aafbf001f505f&oe=5D4702B4
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/57024067_317420495589587_7878671785690923008_n.jpg ?_nc_cat=106&_nc_oc=AQk_e-rwUa2yi-YAGNtLoU2KBvfb3DJuD5FnS-MmTd7DYzFJjVgVGBddE6p0EZqZWtU&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=c507228b56f52757980a0db731a31f87&oe=5D2D57BD
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56496344_315393225792314_6130841119530942464_n.jpg ?_nc_cat=106&_nc_oc=AQnoUQ-gt7eQQv9_fpIj0NjmQnW-uMDsOOFrnhkotzdTzDm48w7uHapMMX89nkM_Kao&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=bd9f3ba802f3b9de4480a10bc2073c4e&oe=5D77D91B
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56573496_315393212458982_2907038332145893376_n.jpg ?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmtCZS5vJs-izbjjq_jEHcu-Z6m5U9ahqHOIkHlU4qd1lK9DfIZJ-S63ENvN4kWf5Y&_nc_ht=scontent.fsgn4-1.fna&oh=5d6e0e1cb94eed87452c295f03551007&oe=5D482B9F

haru.s.kamin
08-17-20, 04:14 PM
:khoc: đẹp quá các nàng ơi