PDA

Xem bản đầy đủ : XIn hỏi một chút về chứ hán, web lấy raw, các thứ các thứBach_Da
11-01-18, 01:43 PM
Như tiêu đề em muốn xin mấy anh chị có kinh nghiệm trước thuần việt hộ em mấy cái chữ hán hay dùng trong văn phong TQ
Ví dụ nhứ mấy câu tục ngữ hay mấy từ kiểu nga, ân, đích,... ấy ạ
Còn em muốn xin mấy cái web đẻ lấy link truyện trung về dịch, tìm hoài k bt đoạn nào lun

heibaiyun
12-17-18, 02:47 PM
Bạn lên Tấn Giang xem, hoặc nếu có tên tiếng trung rồi thì tìm trên baidu cho nhanh.
Còn mấy từ thế kia thì tùy trường hợp ấy. như kiểu ừ, đấy, à,... các thứ