PDA

Xem bản đầy đủ : Chung kết Bảng Hiện đạichimenchienxu16761
04-23-18, 09:58 AM
https://i.imgur.com/Yv0wj00.png

1. Ái Thượng Nữ Lão Sư - Lăng Duệ.
2. Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư.


Cách thức bình chọn:
#Cmt fb với STT: 1 điểm.
#Share fb với STT: 2 điểm.
#Bìnhluận forum với STT: 3 điểm.

Link fb:
https://www.facebook.com/groups/bachgiatrang/permalink/651057748558755/

Thời gian: 4 ngày kể từ khi bắt đầu.

Lưu ý: mình sẽ check IP forum nên hãy chơi thật công bằng nhé <3

chimenchienxu16761
04-23-18, 10:00 AM
2

Tường Vy
04-23-18, 10:17 AM
1

ziney7612
04-23-18, 10:22 AM
2

Zel
04-23-18, 10:26 AM
2

Saade
04-23-18, 10:42 AM
1111111111

payoon_sam
04-23-18, 10:53 AM
1

tim_nuyb
04-23-18, 11:05 AM
1

Thủy Mộc Nhất Lang
04-23-18, 11:32 AM
2 :tangqua:

Xolovesl27
04-23-18, 12:24 PM
1

boomboo
04-23-18, 12:27 PM
1

dthu0407
04-23-18, 12:41 PM
2

Duy Nguyen
04-23-18, 01:27 PM
2

eaglebaka
04-23-18, 01:35 PM
1

Cloudy
04-23-18, 02:02 PM
2 Cố tiểu thư và Khúc tiểu thu

Lãnh Tiếu Hàn
04-23-18, 02:45 PM
1 :traitim:

Ad
04-23-18, 02:50 PM
2

kingdys
04-23-18, 03:24 PM
1

manhh99
04-23-18, 03:47 PM
1

Yuu
04-23-18, 03:52 PM
2

hoanghien1510
04-23-18, 04:14 PM
1

wormcp
04-24-18, 12:49 AM
2

XuanHaThuDong
04-24-18, 05:27 AM
2

Gaasu Noo
04-24-18, 02:36 PM
2 :v

Mitut12
04-24-18, 08:59 PM
2

trangtran1830
04-25-18, 03:14 AM
2

anhq2001vn
04-25-18, 05:08 AM
2

Steve Phan
04-25-18, 03:32 PM
2

ptt0127
04-26-18, 01:22 AM
1

mouse
04-26-18, 05:58 AM
1

1410salomon
04-27-18, 05:24 AM
2