PDA

Xem bản đầy đủ : [DESIGN] Nhận Design Bìa Truyện (By Gaasu Noo)Gaasu Noo
07-23-17, 08:48 AM
Nhận design, làm bìa (nghiệp dư) cho các đồng đạo.

Bạn nào có nhu cầu làm bìa thì cứ comment vào topic này với cấu trúc như sau:+ Tên truyện:

+ Tên tác giả:

+ Tên Editor:

+ Thể loại:

+ Mô tả nội dung bìa hoặc tóm tắt truyện:

+ Ảnh: (nếu có)

Show hàng những truyện, fanfiction và fiction mình đã mần:


https://i.imgur.com/PmwUGNTm.jpg https://i.imgur.com/Pv6A9KMm.jpg http://i.imgur.com/hSeIoM9m.jpg http://i.imgur.com/SVbDLFgm.jpg http://i.imgur.com/IWWgTY1m.jpg http://i.imgur.com/peb1DwVm.jpg http://i.imgur.com/zALdMWjm.jpg http://i.imgur.com/QF84hQsm.jpg http://i.imgur.com/lvSNGoJm.jpg http://i.imgur.com/HGJiEoim.jpg http://i.imgur.com/WLGJzsUm.jpg http://i.imgur.com/gOH5vtQm.jpg http://i.imgur.com/BPCkctRm.jpg http://i.imgur.com/J7Qe2Lzm.jpg http://i.imgur.com/i16g1M1m.jpg

For Bách Gia Trang

http://i.imgur.com/4iEscGam.jpg http://i.imgur.com/6XZInCum.jpg

Thiên Vương Là Ta
07-22-18, 11:04 AM
+ Tên truyện: Xuyên nhanh chi nhân sinh người thắng

+ Tên tác giả: Mính Trà Thân

+ Tên Editor: Thiên Vương Là Ta

+ Thể loại: Xuyên nhanh

+ Mô tả nội dung bìa hoặc tóm tắt truyện: Tươi sáng chắc thế

Greeny
08-27-18, 09:34 AM
- Tên truyện: Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm
- Tác giả: Liễu Tự Hàn
- Editor: Greeny
- Thể loại: Cổ đại, cung đình, 1x1, HE
- Mô tả: màu sắc không quá chói, nhã nhặn, yên bình

Hạ Nhược Y
01-01-19, 08:45 AM
+ Tên truyện: Nhất sinh thừa nặc

+ Tên tác giả: Phong Tùy Nhứ Phiêu

+ Tên Editor: An Kỳ

+ Thể loại: nữ phẫn nam trang, cổ trang, thương trường

+ Mô tả nội dung bìa hoặc tóm tắt truyện: cảnh tĩnh, không có người.